Pera Müzesi’nde video sanatı ve pop müzik ilişkisi “Bu Bir Aşk Şarkısı Değil”

Tomris Güzelyurt 24 Kasım 2015

Pera Müzesi, kuruluşunun 10. yılında video sanatı ve pop müzik ilişkisini ele alan “Bu Bir Aşk Şarkısı Değil”başlıklı sergiyi 25 Kasım 2015- 7 Şubat 2016 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide aralarında Nam JunePaik, Andy Warhol, Yayoi Kusama, VitoAcconci ve John Baldessari gibi öncü video sanatçılarının dabulunduğu 28 sanatçının eseri yer alıyor.

Pera Müzesi, 1960’lardan günümüze pop müzik ile video sanatı arasındaki ilişkilerin izini süren “Bu Bir Aşk Şarkısı Değil: Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi” sergisinde hem biçimsel, hem de kavramsal açıdan pop ve rock ikonografileriyle bağlantılı olan video sanatı ve deneysel film tarihinin önemli eserlerine yer veriyor. Küratörlüğünü JavierPanera’nınüstlendiğisergi, “Pop İçinde Sanat / Sanat İçinde Pop”, “Histeri ve Din”,“Rock ve Kavramsal Sanat / ‘Müzisyen olmayanlar’ ile ‘sanatçı olmayanlar’ karşı karşıya”, “Rock ve İkizi / Bir ‘alet çantası’ olarak pop müzik” ve “Dans Müziği Politikaları” başlıklı beş bölümden oluşuyor. Sergiye ayrıca kapsamlı bir video gösterim programı da eşlik ediyor.

Küratör Panera, doğası gereği melez bir tür olan rock müziğin, görsel sanatlardan çok önce, sınırları ateşleyen ilk postmodern kültür hareketi olarak ortaya çıktığının altını çiziyor ve ekliyor: “20. yüzyılda çoğu zaman sanat ve müzik alanındaki pratiklerin birbirlerini besleyerek gelişmeleri ve pop müziğin “alet çantası” görevi gördüğü ve deneysel ile yıkıcılığın beklenmedik ve çelişkili ilişkilere girdiği paralel yollarda yürümüş olmaları şaşırtıcı değildir. Gerek ‘müzik endüstrisi’, gerekse ‘sanat sistemi’, en uygunsuz müzik ve sanat eğilimlerini yanlışlayıp hükümsüz kılarak, her gençlik isyanını, pek çok çelişkiyi beraberinde getirme pahasına ‘tüketim kültürü’ne dönüştürme eğilimindedir.”

1448365772_John_Baldessari__Baldessari_Baldessari_LeWitt_Soyluyor__1972

“Bu Bir Aşk Şarkısı Değil:Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi” sergisi bu çelişkileri göz ardı etmeyerek, aynı zamanda müzik ile görsel sanatlar – özellikle de pop müzik ile video sanatı – arasındaki ilişkinin, müzisyenler ile sanatçıların kendilerini, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, egemen kültürel sistemin aktörü olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor.

ScreenProjects/LOOP işbirliğiyle düzenlenen sergiyle ilgili kurumundirektörü Carlos Duran ise video ve sinemanın, yani hareketli görsel sanat pratiklerinin çağımızın dilini oluşturmakla kalmadığına, aynı zamanda sanat ile halk arasındaki sınırları da yok edebilen, böylece özenli ve yenilikçi söylemler için ortak bir zemin hazırlayabilen asli araçlar olduğuna inandıklarının altını çiziyor. Duran “Müzik ile videonun sanatsal ifadeler olduğu, altmışlardan beri birbirlerini beslediği, deneyimlemek üzere yeni ortak alanların arayışında olduğu bir gerçek. Ancak henüz hareketli imge bağlamında, pop müzik evreniyle ilgili kapsamlı bir görüş ortaya konmadı. 2010 yılında bu alanda uzman, İspanyol küratör JavierPanera ile bir söyleşi üzerine ortaya çıkan bu sergi, video sanatı ile pop müzik arasındaki ilişkilerin izini sürüyor ve sanat tarihinde alternatif bir yol haritası öneriyor” diyor

Joseph Beuys, Andy Warhol, VitoAcconci, Dan Graham, Nam JunePaik, John Baldessari, TonyOursler, ChristianMarclay, Douglas Gordon, JeremyDeller, gibi pek çok sanatçı seçkin eserlerinde rock&roll, pop, saykodeli, glam, punk, soul, disko müziği, hip-hop, indie pop, elektronik müzik, daha kısa ömürlü alt türleri ve son elli yılın müzik trendleri ile ilişki kurmuş, hatta kimi zaman farklı rock gruplarıyla ortak çalışmalar yürütmüş veya kendi albümlerini çıkarmışlardır. Son yirmi yılın önde gelen müzisyenlerinin de pek çoğu profesyonel müzisyen olmadan önce sanat fakültelerinde eğitim görmüşlerdir.

25 Kasım 2015 – 7 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen“Bu Bir Aşk Şarkısı Değil”sergisi Pera Müzesi ziyaretçilerini, Amerikalı yazar GreilMarcus’un deyişiyle, “silindikten sonra hafızamızda derin bir iz bırakan ruj lekesi gibi” geçici ama yoğun izler bırakan sanatçıların ortaya koyduğu “alternatif” bir sanat tarihi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Pera Müzesi’ni Salı’dan Cumartesi’ye 10:00-19:00 saatleri arasında, Pazar  günleri ise 12:00- 18:00 saatleri arasında gezebilirsiniz. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz. “Uzun Cuma”larda müzeyi 18:00 – 22:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

“Bu Bir Aşk Şarkısı Değil” sergisi, 2013 yılında JavierPaneraküratörlüğünde Barcelona’da La VirreineCentre de la Imatge’da açılan serginin Pera Müzesi için yeni bir düzenlemesi niteliğini taşıyor.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir